Bunu Çok Sık Yapmam | Forum - Kayıt

THEYCALLMEALPHA.ORG KULLANICI SÖZLEŞMESİ
(İlan Tarihi: 11.02.2018)
Güncellenme Tarihi: 17.03.2018

Giriş

MADDE 1- (1) İşbu kullanıcı sözleşmesi ("sözleşme") ve theycallmealpha.org sitesinde ("site") yer alan diğer kurallar, theycallmealpha.org moderasyonu tarafından sunulan içeriklerin ve oluşturulan forum ortamının şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.
(2) İşbu sözleşme, sizinle, theycallmealpha.org moderasyonu arasında yapılmaktadır. Forumumuza kaydınızı oluştururken işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Kayıt işlemi için gerekli olan bilgilerin sizin tarafınızdan siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik kayıt işlemini tamamlayan herkes kullanıcı olarak nitelendirilir. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme, yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Kayıtlı Kullanıcı Olmak

MADDE 3- (1) theycallmealpha.org içeriği önceden kontrol edilmiyor olması nedeniyle 18 yaşından küçüklere uygun olmayabilir. Bu sebeple, sitemizde 18 yaş sınırı uygulanmaktadır. Bundan dolayı 18 yaşından küçüklerin sitemizde kullanıcı olmaları mümkün değildir. (5651 Sayılı Kanunun 5.maddesinin 1.fıkrası)
MADDE 4- (1) Hesabınız aktive olduktan sonra gireceğiniz mesajlar tedbir amacıyla moderasyon onayına tabi tutulacak ve bu süre zarfında ''Çaylak'' sınıfında olacaksınız. Girdiğiniz mesajlar arasından onaylanan ilk 10 mesajın ardından çaylaklığın kalkması ve ''Yazar'' olmanız theycallmealpha.org moderasyonunun takdirinde olup kayıtlı kullanıcıların çaylaklıklarının kalkmasındaki değerlendirme kriterleri, tercih edilecek yöntemler veya süreye ilişkin de hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.
(2) theycallmealpha.org moderasyonu, ''Çaylak'' sınıfındaki kullanıcılar tarafından girilen ve moderasyonca Türk Medeni Kanunu madde 3 kapsamındaki ''İyi niyet'' ile onaylanan mesajlara dair sorumluluk kabul etmemektedir.

İşleyiş ve Sorumluluklarımız

MADDE 5- (1) Oluşturduğunuz içerik theycallmealpha.org kurallarına ve hukuka uygun olmak zorundadır. Oluşturduğunuz içerik tüm sorumluluğu size ait olmak üzere ve hiçbir ön denetime tabi olmadan yayına girdiğinden dolayı, oluşturduğunuz içeriğin hukuka aykırı olmadığından emin olunuz.
(2) İçerik yayına alındığı anda hukuki sorumluluğunuz başladığından dolayı, oluşturduğunuz içeriğin daha sonra tarafınızca veya şikâyet/haberdar edilme vs. üzerine theycallmealpha.org moderasyonu tarafınca silinmiş olması sorumluluğunuzu hiçbir şekilde ortadan kaldırmayacaktır. (5651 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1 ve 2. fıkraları)
(3) theycallmealpha.org kuralları, mesaj silinme nedenleri ve üyeliğin iptali ve diğer yaptırımlar kullanıcılara site üzerinden duyurulmaktadır, bunların takibi tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.
(4) Mesajlarınız theycallmealpha.org kurallarına uygun olmaması nedeniyle veya hukuka aykırı olması sebebiyle değiştirilebilir veya silinebilir. Kurallara veya hukuka aykırı mesajlarınız sebebiyle ''Çaylak'' olabilirsiniz veya kullanıcı hesabınız tamamıyla kapatılabilir. Diğer tüm haklarımız saklıdır.
(5) theycallmealpha.org moderasyonunca gerekli gördüğümüz takdirde ve hiçbir gerekçe göstermeksizin dilediğimiz içeriği kısmen veya tamamen yayından kaldırma, ''Çaylak'' yapma veya kullanıcı kaydınızı silme haklarını saklı tutmaktayız.
MADDE 6- (1) Hesabınızın güvenliğine ilişkin tüm sorumluluk size aittir. Parolanızı kolay tahmin edilecek şekilde oluşturmamanız ve parolanızı üçüncü kişilerle paylaşmamanız, üçüncü kişilere ait web sitelerine ve/veya mobil uygulamalara kullanıcı adı ve şifrenizi girmemeniz tavsiye olunur.
MADDE 7- (1) Sitemize vermiş olduğunuz bilgilerin korunması hususunda theycallmealpha.org moderasyonu elinden gelen özeni göstermektedir ancak özen yükümlülüğünden başka yükümlülüğümüzün olmadığını, barındırma hizmeti ve benzer hizmeti veren firmaların güvenliği sağlayamaması veya theycallmealpha.org’a yasadışı olarak erişilerek bilgilerin ele geçirilmesi gibi hallerde doğrudan ya da dolaylı yollarla oluşabilecek herhangi bir zarara ilişkin sorumluluk tarafımızca kabul edilmemektedir.
(2) Sitedeki verilerinizin kısmen veya tamamen kaybolmayacağına ilişkin hiçbir taahhütte bulunmamakla beraber bu verileri kalıcı olarak silme hakkını da saklı tutmaktayız. Bu nedenle herhangi bir sebeple yaşanacak veri kaybı veya bozulması halinde hiçbir şekilde sorumluluk kabul edilmemektedir. Veri kaybı yaşama gibi bir endişeniz varsa theycallmealpha.org’taki verilerinizi kendi imkanlarınızla yedeklemeniz önerilir.

Gizlilik

MADDE 8- (1) theycallmealpha.org’a kaydınız sırasında ve kullanımınız süresince sizden doğrudan talep ettiğimiz veya siteyi kullanımınız esnasında yaptığınız işlemlerin otomatik olarak kaydedilmesi şeklinde tarafınızdan toplanılan her türlü veriyi süre sınırı olmaksızın saklama, işleme ve kullanma hakkımız bulunmaktadır ancak bu sözleşmede aksi belirtilen durumlar saklıdır.
(2) Sizden toplanılan veriler tarafımızca gizli tutulacaktır. Bu veriler anonimliğiniz korunarak istatistiki veri olarak kullanılabilecek ve anonimliğinizin korunması şartıyla üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.
(3) İletişim bilgileriniz hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
(4) Yasal zorunluluğun söz konusu olması ve yetkili makamlar tarafından usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde bilgileriniz ilgili makamla paylaşılabilecektir. Yürürlükteki mevzuat gereği tüm kayıtlı kullanıcıların sadece son 12 aylık ip bilgisi saklanmaktadır. (5651 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 3. ve 5. fıkraları)
MADDE 9- (1) Kendi isteğinizle özel mesajlaşma yoluyla paylaştığınız veya siteye girdiğiniz mesajlarla ifşa ettiğiniz bilgilerinize ilişkin olarak theycallmealpha.org moderasyonunun hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Özel mesajlaşma yoluyla veya siteye girdiğiniz mesajlar yoluyla paylaştığınız bilgilere özen göstermeniz tavsiye olunur.

Fikri Mülkiyet

MADDE 10- (1) Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede theycallmealpha.org moderasyonunca oluşturulan tüm içerik theycallmealpha.org moderasyonuna aittir. Kullanıcılar, theycallmealpha.org moderasyonunun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
(2) İlgili maddenin ihlali durumunda yetkili mercilere başvurulacaktır.

Sözleşme değişikliklerine dair

MADDE 11- (1) Bu sözleşme theycallmealpha.org moderasyonu tarafından önceden duyurulmaksızın ve tek taraflı olarak değiştirilebilir. Sadece, kullanıcının aleyhine olan bir değişiklik yapılacak ise önceden haber verilecektir. Değişiklik sonrası sitenin kayıtlı kullanıcısı olarak kullanım sözleşme değişikliklerinin kabulü anlamına geleceğinden dolayı sözleşme metninin tarafınızca belirli aralıklarla kontrol edilmesi tavsiye olunur. Kullanıcıların sözleşmeyi düzenli olarak kontrol etmemesinden kaynaklanan durumlarda tarafımızca hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.
(2) Sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda theycallmealpha.org’un kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları vs.) 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesinin 1. fıkrası kapsamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmektesiniz.
MADDE 12- (1) theycallmealpha.org forum kuralları işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
(2) Bu sözleşmeye Türk Hukuku uygulanacaktır.